Ne-Yo menciona RAIN no twitter

Ne-Yo  menciona RAIN no twitter